Sökning

SLSA 799 Atos Wirtanens arkiv (1923-1978)

Arkiv

Arkivet består främst av Atos Wirtanens brevsamling (bl.a. korrespondens med Tove Jansson), filosofiska och litterära manuskript samt diverse inbjudningar och fotografier. I arkivet ingår även hustrun Irja Hagfors brevsamling som förvaras i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Handlingar som hänför sig till Atos Wirtanens politiska verksamhet finns i den folkdemokratiska rörelsens arkiv, Kansan arkisto, i Helsingfors. OBS: Atos Wirtanens arkiv förvaras i NB, delen som gäller hans fru Irja Hagfors förvaras i SLS arkiv på Riddaregatan 5 (799 B). Material gällande Tove Jansson finns även i ÅAB:s handskriftsavdelning samt vid KIA/SKS.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 799
Ämnen
Samlingens omfattning
3,1 hyllmeter
32 arkivenheter
4 fotografier
66 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1923-1978

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.